top of page
Prislista för tilläggstjänster vid installation
     Elarbeten med pris efter grön teknik
 
 • Höjning eller sänkning av huvudsäkring 16-25 amp.
     1500 kr.
 
 • Framtidssäkring för V2G (Vehicle To Grid)
     1500 kr.
 
 • Extra kabel per meter över 10 m. 5G 2,5 (vanlig vit kabel)
     179 kr./m.
 
 • Markkabel per meter 5G 2,5
     290 kr./m.
 
 • Markrör  50 mm. gul
      49 kr./m.
 • Kabelskydd per meter
     149 kr./m
 • Kapsling 4 moduler
     1495 kr.
 • Kapsling 6 moduler
     1795 kr.
 • Kapsling 8 moduler
     1940 kr.
 • Kapsling 10 moduler.
     2300 kr.
 • Tillbyggnad elcentral.
     1500 kr
 • Extra håltagning gips eller trä per hål.
     249 kr.
 • Håltagning betong, tegel, plåt per hål.
      399 kr.
 
 • Tätning av hål
      49 kr..
 • Markförläggning av kabel.
     79 kr/m.
 • Anmälan till nätägare för aktivering av P1 port/HAN port
     795 kr
 • Uppkoppling av Dynamisk Lastbalansering
      995 kr.
 • Wifi Extender
     1695 kr.
 • Extra påbörjad arbetstimme
     450 kr/tim.
bottom of page