top of page
Vad ingår i en installation av laddbox?

Vad ingår i en installation?

 • Från plats där el tas - fram till laddboxen ingår 10m kabel samt 1st håltagning genom vägg.

 • Det förutsätts att elektrikern kan installera personskyddsbrytare för din-montage. Denna kräver 4 platser (4 moduler).

 • Laddboxen monteras på vägg.

 • Säkerhetstest och driftsättning samt utförande av egenkontroll.

 

Vad ingår inte i en installation?

 • Det ingår ingen grävning eller slang i mark fram till platsen.

 

Vad är de vanligaste tillkommande kostnaderna?

 • För sträckor över 10m tillkommer en kostnad per meter enligt prislista.

 • För extra håltagning tillkommer en kostnad enligt prislista.

 • Om dinskena för montage av personskyddsbrytare saknas tillkommer en kostnad för att montera en kapsling att montera den i. Ofta saknas detta i gamla fasadmätarskåp.

 

Grävning:

 • Grävning och förläggning av gulslang ordnas av kund. När detta är klart kan elektriker komma på plats, dra i kabel till anvisad plats samt montera laddbox.

 • Installation på stolpe kan ordnas för en tillkommande kostnad.

 • Grävning och montering av stolpe ingår inte i elektrikerns uppgifter.

bottom of page